933

Bài viết
Hoạt động

Ủng hộ 5.000.000 VNĐ đến Mặt trận tổ quốc phường Phú Trung Tân Phú

Ngày 22/11/2022 thiện nguyện Vui Giữa Đời ủng hộ 5.000.000 VNĐ đến Mặt trận tổ quốc phường Phú Trung Tân Phú.…

Hoạt động

Tặng 15.000.000 VND (mười lăm triệu đồng) đến Ban Công Tác xã hội BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Sáng 10/11 thiện nguyện Vui Giữa Đời đã đến thăm và ủng hộ số tiền 15.000.000 VND (mười lăm triệu đồng) đến Ban Công Tác xã hội B…

Hoạt động

Tặng hỗ trợ học tập đến 4 em học sinh trong tháng 11/2022

Sáng 7/11/2022 hỗ trợ sữa tã bé mồ côi phường Hòa Thạnh Tân Phú (con chị Phùng Mỹ Anh) & 3 trường hợp học sinh con em người di dâ…

Hoạt động

Ủng hộ 6.000.000 VNĐ đến ban điều hành KHU PHỐ 3 PHƯỜNG HOÀ THẠNH (Quận Tân Phú)

GIAO LƯU CÀ PHÊ VỚI ANH BÍ THƯ VÀ HỘI TRƯỞNG HỘI PHỤ NỮ KHU PHỐ 3 PHƯỜNG HOÀ THẠNH (Quận Tân Phú)