970

Bài viết
Hoạt động

Hỗ trợ công nhân quê Bình Định bị TNGT nghi tụ máu não 2.000.000 VND

Chiều 19/3/2023 Vui Giữa Đời hỗ trợ khẩn cấp cho anh Nguyễn Đức Nhân công nhân quê Bình Định 37 tuổi.…

Hoạt động

Gửi hỗ trợ học tập tháng 3/2023 đến 4 trường hợp học sinh con em gia đình có hoàn cảnh đặc biệt

Ngày 8/3/2023 thiện nguyện Vui Giữa Đời gửi hỗ trợ đến 4 trường hợp học sinh con em gia đình có hoàn cảnh đặc biệt:…

Hoạt động

Hỗ trợ học tập em Phùng Đình Đức con anh Huy tài xế 1.000.000 VND

Ngày 7/3/2023 thiện nguyện Vui Giữa Đời gửi 1.000.000 VNĐ hỗ trợ em Phùng Đình Đức học sinh lớp 1/1 trường tiểu học Huỳnh Minh Ch…

Hoạt động

Ủng hộ quỹ hoạt động xã hội của bệnh viện quận Tân Phú 10.000.000 VND (mười triệu đồng)

Ngày 6/3/2023 thiện nguyện Vui Giữa Đời ghé thăm bệnh viện quận Tân Phú và trao tặng số tiền 10.000.000 VND (mười triệu đồng) đến…