1046

Bài viết
Hoạt động

Tặng gạo chăm lo người nghèo dịp Tết 2024

Ngày 18/1/2024: Tặng quà Tết 2024 là 2 tạ gạo ngon (20 phần gạo, mỗi phần 10kg) chăm lo đồng bào nghèo khu vực phường Phú Trung q…

Hoạt động

Ủng hộ vì người nghèo đến MTTQ phường Phú Trung số tiền 3.000.000 VND

Ngày 16-1-2024 trích thu nhập cá nhân từ nghề streamer ủng hộ vì người nghèo đến MTTQ phường Phú Trung số tiền 3.000.000 VND…

Hoạt động

Tặng gạo số lượng 2 tạ tổng giá trị 4.400.000 VNĐ tặng người lao động nghèo phường Phú Trung - Tân Phú

(Ngày 20/12/2023) (Trích thu nhập cá nhân từ nghề làm streamer) TẶNG 2 TẠ GẠO (20 PHẦN, MỖI PHẦN 10KG GẠO LOẠI 22.000Đ/KG)…

Hoạt động

Tặng quà hỗ trợ 1.000.000 VNĐ gia đình bán bánh mì dạo ở phường Phú Trung - Tân Phú (vợ tái phát bệnh nghỉ bán)

(Ngày 17/12/2023) (Trích thu nhập cá nhân từ nghề làm streamer) Tặng quà giáng sinh 1.000.000 VNĐ đến gia đình anh Triệu Thanh H…