49

Bài viết
Tổng kết

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2022 THIỆN NGUYỆN VUI GIỮA ĐỜI

Trân trọng báo cáo đến quý vị công tác chúng ta đã làm được trong tháng 11/2022:

Tổng kết

BÁO CÁO TÀI CHÍNH THÁNG 9/2022

Xin kính gửi đến quý nhà hảo tâm sao kê tháng 9/2022 và cập nhật thu chi trong tháng.

Tổng kết

Tổng kết hoạt động tháng 08/2022

Xin báo cáo với quý vị tổng kết hoạt động tháng 8/2022 và sao kê đầy đủ.

Tổng kết

Báo Cáo Công Tác xã Hội Mái Ấm Giữa Đời/Vui Giữa Đời tháng 07/2022

Với tấm lòng biết ơn và trân trọng nhất chúng tôi xin gửi Báo Cáo Công Tác xã Hội Mái Ấm Giữa Đời/Vui Giữa Đời tháng 07/2022 đến …