45

Bài viết
Tổng kết

Báo Cáo Công Tác xã Hội Mái Ấm Giữa Đời/Vui Giữa Đời tháng 07/2022

Với tấm lòng biết ơn và trân trọng nhất chúng tôi xin gửi Báo Cáo Công Tác xã Hội Mái Ấm Giữa Đời/Vui Giữa Đời tháng 07/2022 đến …

Tổng kết

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 6/2022

TỔNG THU (TẤT CẢ KỂ CẢ TIỀN KIỀU HỐI 400 USD ANH MINH NGUYỄN GỬI):

Tổng kết

TỔNG KẾT THÁNG 5/2022 hoạt động MÁI ẤM GIỮA ĐỜI

XIn trình bày với quý bà con hoạt động Mái Ấm Giữa Đời trong tháng 5/2022

Tổng kết

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI THÁNG 4/2022

Xin gừi bảng tổng kết hoạt động Mái Ấm Giữa Đời tháng 4/2022 đến quý vị hảo tâm và nhà đầu tư.…

Tổng kết

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2022 CỦA MÁI ẤM GIỮA ĐỜI

Lòng nhân ái được thể hiện qua những hành động, cử chỉ, đôi khi rất lặng lẽ, âm thầm, nhưng chân thành, độ lượng. Xin tổng kết lạ…