43

Bài viết
Tổng kết

TỔNG KẾT THÁNG 5/2022 hoạt động MÁI ẤM GIỮA ĐỜI

XIn trình bày với quý bà con hoạt động Mái Ấm Giữa Đời trong tháng 5/2022

Tổng kết

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI THÁNG 4/2022

Xin gừi bảng tổng kết hoạt động Mái Ấm Giữa Đời tháng 4/2022 đến quý vị hảo tâm và nhà đầu tư.…

Tổng kết

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2022 CỦA MÁI ẤM GIỮA ĐỜI

Lòng nhân ái được thể hiện qua những hành động, cử chỉ, đôi khi rất lặng lẽ, âm thầm, nhưng chân thành, độ lượng. Xin tổng kết lạ…

Tổng kết

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 2/2022

XIn báo cáo quý nhà đầu tư thu chi, và các hoạt động của Mái Ấm Giữa Đời trong tháng 2/2022 vừa qua.

Tổng kết

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG MÁI ẤM GIỮA ĐỜI THÁNG 1/2022

Cảm ơn quý nhà hảo tâm ủng hộ hỗ trợ các hoạt động của Mái Ấm Giữa Đời trong tháng qua chúng tôi xin phép báo cáo lại với quý vị …