Hoạt động

Hỗ trợ sữa tã bé mồ côi ở Hòa Thạnh/ Tân Phú tháng 9/2022

Ngày 8/9/2022 thiện nguyện Vui Giữa Đời/Mái Ấm Giữa Đời đã Hỗ trợ sữa tã bé mồ côi ở Hòa Thạnh/ Tân Phú tháng 9/2022 số tiền 1,000,000 VNĐ. Gửi vào tài khoản chị Phùng Mỹ Anh là mẹ cháu bé.

image

Có thể bạn quan tâm