Hoạt động

Món quà cuối năm: 5 triệu đồng đến Quỹ vì Người Nghèo Trung Ương

Ngày 16/1/2023 thiện nguyện Vui Giữa Đời đã chuyển khoản 5.000.000 VND đến tài khoản của Quỹ vì Người Nghèo Trung Ương để ủng hộ quà Tết cho trẻ em nghèo xuân mới

Xin cảm ơn sự ủng hộ của tất cả quý vị.

z4042827916330-021e3a2315051b788eedc4eae3d9e2ab

Có thể bạn quan tâm