Hoạt động

Ngày 30 Tết tặng quà khu dân cư bô rác phường 5 quận 11 và gia đình bà mẹ người Hoa nuôi 3 người con tâm thần

Ngày 30 Tết (21/1/2023) thiện nguyện Vui Giữa Đời tặng quà khu dân cư bô rác phường 5 quận 11 và gia đình bà mẹ người Hoa nuôi 3 người con tâm thần.

1 2 3 4 5 6 7

Có thể bạn quan tâm