Hoạt động

Tặng 15.000.000 VND (mười lăm triệu đồng) đến Ban Công Tác xã hội BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1

Sáng 10/11 thiện nguyện Vui Giữa Đời đã đến thăm và ủng hộ số tiền 15.000.000 VND (mười lăm triệu đồng) đến Ban Công Tác xã hội BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1. Đây là phần quà trích từ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm đã chuyển gửi đến Vui Giữa Đời trong tháng 11 này.

Được biết Phòng Công tác Xã hội còn là cầu nối giữa nhà hảo tâm và bệnh nhi trong việc kết nối hỗ trợ viện phí trực tiếp cho những bệnh nhi khó khăn thiếu chi phí trong quá trình điều trị bệnh. Vui mừng biết rằng những tấm lòng của các nhà hảo tâm đã góp phần đóng góp, ủng hộ giúp cho bệnh nhi hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Khi chúng tôi ghé thăm, còn được biết Phòng Công tác Xã hội BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 còn tổ chức những bếp ăn miễn phí để tặng cho bệnh nhi, nhân thân bệnh nhân có những suất ăn nóng hổi miễn phí mỗi ngày.

Quý vị có thể ủng hộ trực tiếp Phòng Công tác Xã hội trong khuôn viên bệnh viện Nhi Đồng 1 hoặc qua thông tin sau:z3871152880232-253243c5de4298f13550cbe657ad55f5 z3871152885483-ff28862d244fddcc48d814406bb98cc4 z3871152889994-c47aa59c70ab2e9544c7f6ba40dafb30 z3871152890937-fa425bb691e15d35e11bab6ad330fcf8 z3871152891113-72104b7756face70d3c501df8e4253e1 z3871152894690-5a2173b5d86b4e266a680f84a6b95638 z3871152895824-799b5449c6da3d357b08d35eb95b322c z3871152897692-0a0cc4eee5fe1b854b32619e91f7abc4 z3871152900827-e49c7b56996d14b1d110c5bb2aa1ac13 z3871152905342-91433115af5be51a1a6d6c5bf77438d2 z3871152909512-dc9f28a5fe17094c763d8e736f98a45e z3871152911666-4a2c390474350d45fe7142f6fe23050c z3871152912261-08d0e11dda1988f2d8f0346410908c52 z3871152912330-5eaccde5467650214d461a6f3d6ebd71 z3871152915348-f0de421941ef7b441c5f0e02f050ad77 z3871152919636-50abc4a49e3d04893b57e5258a30b296 z3871152926831-a5b312412aa574ce5cad5a0e891bb460 z3871152927362-c76110b861f61a1f9702296bae3711fe z3871152933984-b2c33b37dfa862e830b9c4c91d0146d2 z3871152940817-00900f875a8c684e61b44a177b137a20 z3871152942185-25c5320d1075eb9afb7073a39873ff99 z3871152951897-edfd27efe5fab239063f797488c51fc2

Có thể bạn quan tâm