Hoạt động

TRAO VỐN CHO HỘI VIÊN HỘI NGƯỜI MÙ QUẬN TÂN PHÚ TPHCM

Nhờ món quà 11.000.000 VND chúng ta đã trao đến HỘI NGƯỜI MÙ QUẬN TÂN PHÚ ngày thứ sáu 16/9.

Bài liên quan: Sáng 16/9/2022: Ủng hộ 11.000.000 VNĐ đến HỘI NGƯỜI MÙ QUẬN TÂN PHÚ TPHCM

Hôm nay 18/9 món quà này đã được HỘI NGƯỜI MÙ QUẬN TÂN PHÚ chia sẻ thành những phần trợ cấp vốn đến hội viên trên địa bàn Quận.

Trân trọng cảm ơn:

- Nhà hảo tâm, tấm lòng vàng đã ủng hộ 

- HỘI NGƯỜI MÙ QUẬN TÂN PHÚ đã kết nối

z3730795890347-91475f112fdc20d486624d4122bc7e4d z3730795898074-9aa69d2c79c3e0b046c2a0ec692e1443 z3730795903093-2330b9d31c27dc037e9297959eb1c43d z3730795900394-6dbe7447219674ec5d26f4b94f0ef121 z3730795909934-aa7eaaa32944a458d0d4596e0b07b781 z3730795913594-0b2caab27726788037a505b9c59026ca z3730795915097-0db990936fa3ae309a03620cd7ec45b8 z3730795921372-841abf2d637728a371474adde7546edb z3730795921902-760cef83382af1e4ba3ca16fee5303e6 z3730795928012-51576a810cd3908100460f6d05fd4dc2 z3730795926054-c1af3738178ff683dadca393f6f17efc z3730795935602-cb6d428173498e18bc9e0f8e301f86fb z3730795932877-b98040a766b2a79b9c069ab30ea25204 z3730795942740-7ae7aa4d7bbe3e8e72f6b44848ffe6bf z3730795944646-b59573b27a479747223b6b50219d1933 z3730795943641-abb01cfe0e70d5814e26a29eae1482d6 z3730795949353-b9070ea3a79429e7180f0347faa8e034 z3730795950786-c7d1e8a7e8a4794267a3ea982143ac58 z3730795891445-2ddf9163173bcbc6fc9cc88c8b69fa31

up hình lên mạng

Có thể bạn quan tâm