Hoạt động

Trích thu nhập cá nhân 2.000.000 VNĐ ủng hộ ngày Hội Đại Đoàn Kết tại thôn Quang Trung, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Trích thu nhập cá nhân nghề làm streamer sau thuế, ủng hộ 2.000.000 VND góp phần tổ chức ngày hội Đại Đoàn Kết của nhân dân thôn Quang Trung, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - theo đề nghị của MTTQ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn.

Xin kính chúc ngày hội Đại Đoàn Kết tổ chức thành công, tốt đẹp!

- Ngày 7/11/2023 -

z4856459137694-470f0d58c7a03932e7e6d95dec3e6245 z4856459138549-1afae3d9515b3db3539e067b722da06f

Có thể bạn quan tâm