Hoạt động

Trích thu nhập cá nhân tặng 1.000.000 VNĐ đến gia đình em Kiều Đức Anh bị bại não

Ngày 2-11-2023 Trích thu nhập cá nhân sau thuế từ nghề streamer tặng quà cho anh Kiều Văn Huynh - bố của em Kiều Đức Anh bại não.

Em Kiều Đức Anh bị bại não, đã được chương trình quan tâm giúp đỡ suốt nhiều năm qua.

399213418-739006394920113-425788529435957489-n

Có thể bạn quan tâm