Hoạt động

Trợ giúp 1.000.000 chị Đặng Thị Hoàng Tâm 46 tuổi

Hoàn cảnh: Ở trọ quận 12, nuôi bốn con, hiện đang làm nghề giúp việc nhà.

Chúc 4 người con của chị ăn học tốt.
Phần trợ cấp được trao ngày: 10/02/2022.

Có thể bạn quan tâm