Hoạt động

Ủng hộ 15.000.000 VNĐ đến HỘI NGƯỜI MÙ TỈNH BẾN TRE

Hôm nay thiện nguyện Mái Ấm Giữa Đời đã chuyển khoản gửi 15.000.000 VNĐ đến HỘI NGƯỜI MÙ TỈNH BẾN TRE ủng hộ các hoạt động dạy nghề cho người mù trên địa bàn tỉnh.

image


image

Có thể bạn quan tâm