Hoạt động

Ủng hộ 26.000.000 VNĐ (lần 2) đến Hội người mù huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế)

Hôm nay 9/8/2022 ngày thứ hai kêu gọi kinh phí ủng hộ Hội người mù huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) mở lớp dạy nghề. Thiện nguyện chúng ta đã tiếp tục gửi 26 triệu đến tài khoản ngân hàng của Hội người mù huyện Phú Vang.

Bài liên quan: Ủng hộ 26.000.000 VNĐ đến Hội người mù huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế)

Như vậy, tổng cộng chúng ta ủng hộ: 52.000.000 VNĐ (năm mươi hai triệu đồng)Hội người mù huyện Phú Vang (Thừa Thiên Huế) xác nhận đã nhận được:

Có thể bạn quan tâm