Hoạt động

Ủng hộ 3.000.000 VND đến anh Nguyễn Đình Đoàn (Ninh Bình)

Hôm nay 29/1/2023 thiện nguyện Vui Giữa Đời đã chuyển khoản ủng hộ anh Nguyễn Đình Đoàn (Ninh Bình) 3.000.000 VNĐ bị ung thư giai đoạn cuối. Hiện đang được gia đình chăm sóc giảm nhẹ tại nhà.

Hoàn cảnh: Anh Đoàn ung thư giai đoạn cuối, 2 con nhỏ (cháu Diệp Anh sinh năm 2017, cháu Diệp Chi sinh năm 2018)

Chúng ta sẽ cố gắng hỗ trợ 2 con của anh Đoàn về phần học hành ở thời gian tới.

Xin cảm ơn thông tin từ cộng tác viên ở Ninh Bình.

z4069103780649-bed3aad8577acd464e8cdefc0ca87e6a z4069103762169-34c1380e8973126d8ebdb81337d1b97b z4069103777908-b956389ad6c164681e4b5d98e1b66791 z4069104397509-26dafc0a5ee260a08889f78cba04cd17

Có thể bạn quan tâm