Hoạt động

Ủng hộ 5.000.000 VNĐ đến Mặt trận tổ quốc phường Phú Trung Tân Phú

Ngày 22/11/2022 thiện nguyện Vui Giữa Đời ủng hộ 5.000.000 VNĐ đến Mặt trận tổ quốc phường Phú Trung Tân Phú.

Mục tiêu: Ủng hộ hoạt động chăm lo người nghèo.
Xin cảm ơn sự ủng hộ của các tấm lòng vàng.

Có thể bạn quan tâm