Hoạt động

Ủng Hộ Hội phụ nữ Khu phố 3 (phường Hoà Thạnh. Quận Tân Phú)

Món quà hỗ trợ trẻ em đi học - Số tiền: 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng)

74-CD604-F-6-EF4-4-C4-F-80-DA-0322-A09234-B6 0-D2-B8181-AAA2-4-FDC-B31-F-2105-C8-E0-C100

Món quà này của các tấm lòng vàng sẽ giúp cho ít nhất là 5 em học sinh, con em hội viên Hội phụ nữ Khu phố 3 có hoàn cảnh khó khăn có chi phí để bắt đầu năm học mới. 

Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý vị Xin cảm ơn Hội phụ nữ Khu phố 3 (Hòa Thạnh, Tân Phú) kết nối

Ngày 11/10/2022

- Thiện nguyện Vui Giữa Đời -

Có thể bạn quan tâm