Hoạt động

Ủng hộ tiếp mười triệu đồng (đợt 3) xây nhà lưu trú cho học sinh xã Trà Hiệp

Trong 2 ngày 30/4/2023 và 4/5/2023 chúng ta đã gửi thêm 2 lần ủng hộ đến Hội khuyến học huyện Trà Bồng, tổng cộng 10.000.000 VNĐ để góp phần xây dựng Nhà lưu trú xã Trà Hiệp (huyện Trà Bồng). Như vậy sau 4 lần gửi ủng hộ chúng ta đã ủng hộ tổng cộng: 40.300.000 VND (bốn mươi triệu ba trăm ngàn đồng) cùng địa phương ủng hộ xây nhà lưu trú cho học sinh xã Trà Hiệp (huyện Trà Bồng).

Có thể bạn quan tâm