Hoàn cảnh

Thư kêu gọi ủng hộ mở lớp dạy nghề cho người mù từ HỘI NGƯỜI MÙ HUYỆN PHONG ĐIỀN (HUẾ)

Chúng tôi nhận được thư ngỏ từ Hội người mù huyện Phong Điền và dự toán mở lớp dạy nghề.

Rất mong quý tấm lòng vàng quan tâm, giúp đỡ, hổ trợ. Xin chân thành cảm ơn.

don-hoi-page-0001 don-hoi-page-0002 don-hoi-page-0003 unnamed Untitled-1

Có thể bạn quan tâm