Thông báo

Giới thiệu về Mái Ấm Giữa Đời

Nếu chúa Kitô đã đến trần gian để làm người với một sứ mạng là liên kết tất cả mọi người ở trần gian trong chính ngài để họ trở thành anh em, thì rõ ràng sẽ cần có mái nhà chung cho con người trú ngụ.

Và chính con người phải cùng nhau kiến tạo mái nhà này và sẽ phải xây dựng nó mỗi ngày, không nhất thiết hướng tới ngày tân gia vì ngôi nhà này xây dựng là vô hạn định. Là dự án hoạt động cộng đồng. Mục tiêu của dự án Mái ấm giữa đời không gì khác hơn là tạo lập một "Mái ấm trần gian", giúp đỡ những số phận khó khăn.

Hành trình vẫn sẽ tiếp tục...

Có thể bạn quan tâm