Thông báo

HÌNH ẢNH ĐẸP NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT khu phố 3 - phường Hòa Thạnh - Tân Phú tổ chức ngày 08/11/2022

Trước đó ngày 2/11/2022 thiện nguyện Vui Giữa Đời chúng ta đã ủng hộ 6.000.000 VND (sáu triệu đồng) ủng hộ quà cho người nghèo và trẻ em mồ côi để tặng trong Ngày Hội Đại Đoàn Kết.

Có thể bạn quan tâm