Thông báo

Xin cảm ơn anh Minh Nguyen từ USA ghé thăm chương trình và ủng hộ 200 USD

Ngày 12/5/2023 nhân dịp anh Minh Nguyen từ USA - một mạnh thường quân nhiệt tình, một người bạn của thiện nguyện Vui Giữa Đời - về thăm quê hương Việt Nam. Đại diện Vui Giữa Đời đã vui mừng gặp gỡ, chia sẻ với anh MinhNguyen và gia đình.

Cũng trong dịp này anh Minh Nguyen đã ủng hộ: 200 USD để góp cho các hoạt động chăm lo học sinh có hoàn cảnh đặc biệt của Vui Giữa Đời.
Xin trân trọng cảm ơn tấm lòng của anh Minh Nguyen.

Có thể bạn quan tâm