Tổng kết

Tổng kết hoạt động tháng 4/2023

Kính gửi đến quý vị sao kê và tổng kết hoạt động tháng 4/2023

TỔNG KẾT THÁNG TƯ:

THU VÀO: 32.000.000 VNĐ

CHI RA:

- Cháu Kim Thị Hồng Trà Vinh 1.000.000 VND(Bố tên Kim Ngọc lĩnh)

- Thu Mến bệnh về máu 1.500.000 VNĐ

- Hội người mù Ninh Thuận 5.000.000 VNĐ

- Thu Hạnh chạy thận Hà Nam 1.000.000 VNĐ

- Phạm Thị Hạnh Thới Tam Thôn 1.000.000 VNĐ

- Tường Vi Đông Thạnh 1.000.000 VNĐ

- Quà lễ 30/4 cho công nhân viên vệ sinh bảo vệ đô thị 8.000.000 VNĐ

- tiền hosting web VuiGiuadoi 2 năm 880.000 VNĐ 

- 2 cháu con anh chị Trang - anh Đoàn mất ung thư 1.000.000 VNĐ

- 2 cháu ở Ngã Ba Giồng - Xuân Thới Thượng 1.000.000 VNĐ

- Bệnh viện Bình Tân 10.000.000 VNĐ

- Ủng hộ hoạt động thể dục thể thao 2.000.000 VNĐ

- Điện mạng + cộng tác viên 3.000.000 VNĐ gia đình cô Hương ủng hộ

TỔNG CHI: 36.380.000 VNĐ

z4294253479298-6dc96799f6a267780d2ba615b5633e88 z4294253464805-0fb6cf301dc94d558c3a9af8f5e35ecf z4294253453012-7094372f777d1390b4cf310973763f65

Có thể bạn quan tâm