Tổng kết

TỔNG KẾT THÁNG 5/2022 hoạt động MÁI ẤM GIỮA ĐỜI

XIn trình bày với quý bà con hoạt động Mái Ấm Giữa Đời trong tháng 5/2022

IMG20220525100127 IMG20220525100143 IMG20220525100152 IMG20220525100200

Thu vào:

- Trong tài khoản 117.870.000 VNĐ

- Ngoài tài khoản 300 USD của chị Duyên Mai Nguyễn= 7.050.000 VND

TỔNG THU: 124.920.000 VND

CHI RA:

- Chương trình smartphone lớp người mù: 63 triệu

- Trợ cấp lò nướng Đỗ Bích Trân 650.000 VND

- Con anh Bảo bị ung thư lần 1: 3.000.000 VND

- Con anh Bảo bị ung thư lần 2: 3.000.000 VND

- Trợ cấp 2 em GV: 2.000.000 VNĐ

- Hỗ trợ áo mưa SV cô Huệ quán nc Tô kÝ: 1.000.000 VND

- Trợ cấp Trần Xuân Hùng nuôi em ở Bình Long: 2.200.000 VND (2tr tiền mặt và 10kg gạo)

- Trợ cấp sữa bé Hòa Thạnh: 1.000.000 VND

- Trợ cấp Hội người mù Long An: 13.000.000 VND

- Thuê xe & chi phí chuyến Long An: 2.500.000 VND (1tr5 tiền xe, 1tr tiền ăn)

- Trợ cấp trẻ em Hội người mù Tiền Giang: 10.000.000 VND

- Giúp lớp chổi đót Bến Tre: 15.000.000 VND

- Ctr 1/6 trẻ em con công nhân vệ sinh: 2.000.000 VND

- Điện, Internet: 2.000.000 VND

- CHi phí CỘNG TÁC VIÊN, PHỤ LÀM QUYẾT TOÁN: 3.000.000 VND

TỔNG CHI: 123.500.000 VND

- THỰC TẾ DƯ RA: 124.920.000 - 123.500.000 = 1.420.000 VNĐ

- DƯ TÀI KHOẢN: 13.290.643 VNĐ

NHƯ VẬY GIA ĐÌNH CÔ HƯƠNG BÙ THÊM: 13.290.643 - 1.420.000 = 11.870.643 VND

Xin trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của quý nhà hảo tâm và bạn bè gần xa ủng hộ.

Có thể bạn quan tâm