Thông báo

Hình ảnh rực rỡ nhà lưu trú cho học sinh xã Trà Hiệp (Quảng Ngãi) đã xây xong

Ngày 17/8/2023 thiện nguyện Vui Giữa Đời vui mừng nhận thông tin và hình ảnh về nhà lưu trú cho học sinh xã Trà Hiệp (Quảng Ngãi) đã xây xong hoàn thiện.

Bài liên quan:

Ủng hộ 20.000.000 VND (hai mươi triệu đồng) đến Hội khuyến học huyện Trà Bồng (hỗ trợ xây Nhà lưu trú Trà Hiệp)

Ủng hộ 10.300.000 VNĐ đến Hội khuyến học huyện Trà Bồng (hỗ trợ đợt 2 xây Nhà lưu trú Trà Hiệp)

Ủng hộ tiếp mười triệu đồng (đợt 3) xây nhà lưu trú cho học sinh xã Trà Hiệp

Đây là kết quả rất đáng tự hào mà toàn thể cộng đồng đã đóng góp, riêng Vui Giữa Đời đã kêu gọi và trực tiếp quyên góp 40.300.000 VNĐ cho công trình đầy ý nghĩa này.

Xin trân trọng cảm ơn tất cả tấm lòng vàng. 

z4637249667488-4d4a0b0d7ef77ca2fd79852712040062 z4637249689969-ed299e473903ec3260b5351448a2c5d4 z4637249670667-8d04371afff967adc85937bd5c7c1b9a z4637249691925-0f9f1fd32137e8c65daecda805241388 z4637249681358-908adda723049591e28a88e2dffa5d29 z4637249702739-6d72f00dc906717c4f54291038ad4d9a z4637249682605-92baf4f82e565ae65a0ce0823435eb58 z4637249895259-953f284437e432e94c26667a7c8e08ab z4637249888793-44a1ab7c23d923c8901844e94a68c3e6

Có thể bạn quan tâm