Hoạt động

Hỗ trợ Cô nhi viện Thánh An (Bùi Chu - Nam Định) 5.000.000 VNĐ (năm triệu đồng)

Vui Giữa Đời gửi về Cô Nhi Viện Thánh An - Bùi Chu (Nam Định) theo yêu cầu của Seur Hiên (Seur phụ trách) 5.000.000 VND (năm triệu đồng)

Chúc các bé thiếu nhi đang tá túc ở cô nhi viện mọi sự an lành.

ghjghjh

Có thể bạn quan tâm