Hoạt động

Ủng hộ: 2.000.000 VNĐ hoạt động tặng rau người cao tuổi, bệnh nhân ung thư

Ngày 20/5/2023 thiện nguyện Vui Giữa Đời đã ủng hộ 2.000.000 VNĐ đến nhóm Rau Sạch Thực Dưỡng - đại diện là anh Thìn - để góp vào chương trình tặng rau cho người cao tuổi, bệnh nhân ung thư, góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng.

z4362014298041-ddd2032799b0ba1e36192943d1fcc309

Ngày 28/5/2023 nhóm Thực Dưỡng đã tổ chức ngày hội tặng rau cho người cao tuổi, bệnh nhân ung thư thành công tốt đẹp:


z4402935211863-2661faa660c42cffaf865a51f99960d6 z4402935215146-d1bb0bc23d8908af52280a3e0ae1da9b z4402935220790-3859d4106f3a0626a8b1f82858c2f3bb z4402935225133-3380e05dbee11e62d1211895154698b2 z4402935225524-9ae4aa8f7fc810cc86e47f2f8e6da5d8 z4402935233261-cd3850e26c125f5b023d690a8bad962c z4402935235620-1c2e5d8b9cc5076c9a25fdd6f1dea4f7 z4402935220790-3859d4106f3a0626a8b1f82858c2f3bb z4402935211863-2661faa660c42cffaf865a51f99960d6 z4402935215146-d1bb0bc23d8908af52280a3e0ae1da9b z4402935250891-73260c8491483366f32f761025b5b7c4 z4402935252736-8bf3f04f4b3b25a5666d4d00b0f7f6e1

Có thể bạn quan tâm