Thông báo

Hình ảnh bế giảng lớp dạy kết cườm của Hội người mù quận Tân Phú

Vui mừng được mời tham dự lớp bế giảng khóa đào tạo kết cườm cho học viên Hội người mù quận Tân Phú. Cầm trên tay những sản phẩm do người mù làm ra cảm thấy vui và rất yên tâm vì nhờ sự chung tay của cộng đồng, người mù đã có cơ hội được tiếp cận "cần câu cơm" cho riêng mình.

z3937788577247-a0eeb5ae6863ddc9ac032350f348c0b3 z3937788601909-7a0eee96528049e9c3f230b1e3ea9bf7 z3937788626954-a08730d112e380e576171441e0eb7c27 z3937788653753-02cba3a36479160cfca38099ca87e59b z3937788678211-37a1f59439baefdcb401fb3265417222 z3937788703601-1c26784cbe1a86e15e456837e2fe8c35 z3937788724774-537641486830abc537b2df330d897e4c z3937788744538-f673225d25eaf4fbeada406c991dd88e z3937788762403-a2d0b033bec7de52e0463eb04364243e z3937788783230-8e736f95ae7c47a8c9115525a6d94a72 z3937788802229-bebf2be267d759b9dfa22d8331600213 z3937788821962-6a9be2a959dde25b2b661d1f14a150fd z3937788843147-9e41b6acd584790ebc78bbcc17de498d z3937788864284-bc59f31dfd595c5333d518ce438682eb z3937788884620-7319b56144b734675b1c0a0ca31a1649 z3937788906725-7fe37d6c278cb6f646744cfa77835dc1 z3937788925696-04bb655a1b55d8ec0ad00adaa670566b z3937788945733-4d03b02881b45b2cdd562550e513bb98 z3937788965142-399ea2b9d4c9309255b9e91476d3993e z3937788992509-25c5a15c69e4534dd489f78aa7ea9da7

Có thể bạn quan tâm