Thông báo

Nhửng hình ảnh Ngày bế mạc Lớp dạy nghề làm bàn chải tại Hội người mù quận Tân Phú TPHCM

Thiện nguuện Vui Giữa Đời vui mừng có mặt tại lễ bế giảng và trưng bày sản phẩm học viên lớp dạy nghề làm bàn chải do Hội người mù quận Tân Phú TPHCM tổ chức. Chúc mừng lớp dạy nghề đã kết thúc tốt đẹp và các học viên đã có nghề trong tay sẵn sàng cho một hành trình mới.

z3916409794898-2e8e00cf2b4007cc603891a6606ff3a8

z3916409800854-21a45f23c784ea1e2f1a57702350b88f

z3916409804484-015d185680ae85d4973979f545ef9059

z3916409809419-8983ca00a0a8c7969785695e2d78b04e

z3916409812947-acb7d11a4820b74617cdc6463ea1ee41

z3916409819270-69a899f7cc0f58abf417443ad83dee40

z3916409824373-f8371e46790d30c27a962882b3af20f0

z3916409826382-20282373cb09681e0e718ecc8bb14362

z3916409837341-bf32a1c1598fa7a43731c3472b904f15

z3916409843688-8c387be41c4d5bbca415853239702a6b

z3916409846882-2cd019b6e2ae1e9cb617c718e20640bd

z3916409852333-3ac67a8238d2ba7937914ec24e733a31

z3916409859122-65a70b6fa967aba632fb44e700bee90e

z3916409859816-c18756b87f8172a708e84e15a1034b69

z3916409867664-29c3aeea8a822f533995572e1f4ddc02

z3916409878183-c3af05d4f088b388685fb8fcbea8bf7a

Có thể bạn quan tâm