Thông báo

Tưng bừng lễ tặng quà 20/10 cho chị em Hội viên HỘI NGƯỜI MÙ QUẬN TÂN PHÚ

TƯNG BỪNG LỄ TRAO QUÀ CHO CHỊ EM HỘI VIÊN HỘI NGƯỜI MÙ QUẬN TÂN PHÚ TPHCM - NHÂN DỊP LỄ 20/10. Như đã thông tin từ trước, ngày [7/10/2022] thiện nguyện [Vui Giữa Đời / Mái Ấm Giữa Đời] đã tặng món quà 6.000.000 VNĐ đến HỘI VIÊN HỘI NGƯỜI MÙ QUẬN TÂN PHÚ TPHCM/

Món quà này đã được quy đổi thành những phần quà ý nghĩa dành tặng chị em hội viên của Hội nhân dịp 20/10.

Hôm nay 18/10/2022 HỘI NGƯỜI MÙ QUẬN TÂN PHÚ TPHCM đã tổ chức trao tặng các phần quà trên đến các chị em.

Thiện nguyện viên [Vui Giữa Đời / Mái Ấm Giữa Đời] đã có mặt tại văn phòng HỘI NGƯỜI MÙ QUẬN TÂN PHÚ và ghi lại những khoảnh khắc vui này. Mời quý vị theo dõi

z3808634086618-f18e8e97798abb8f32d75b34ad197850 z3808634092026-d1e0dd8d6e9ef4a4b131460d271c476c z3808634103614-e9a073142147498160777a1ca0ae5d30 z3808634103690-8663b5262ae44a708b83a89cb318ad71 z3808634115018-debef96f83e875ceabc56ec6493f9d68 z3808634125896-74fef83fa8262eefafb93341572d444c z3808634152816-bf554cb67d2172fc76f0869743a03859 z3808634152930-0ab681c25baf368d5ef04bb2500e0feb z3808634161206-3f9f2b3d05037b799527fe5b2a3531c9 z3808634162022-0cc51006a38b7281218bb2474bd2d92e z3808634168470-13534bfd67efac6b7065a2583238764d z3808634182382-af0860cf6ace1b41a9e871e937143458 z3808634191263-549099c115985f03f0bed0dc4c52fca8 z3808634202110-589638e722cb41f672f43c1020c2620a z3808634202241-5052469b6dc8e5db81e51f59307b6ff5 z3808634202397-c2f168b1ae0825f1dacfa435265323b2 z3808634212115-53bf9413378aaed6e48192d23b131919 z3808634222595-9dbb6884044b37a07e7af3d90a883a7e z3808634224405-317e5e61cfed99a63c676d6b31f032d8 z3808634236341-8bdef208e27c7239e5615a33b38666e7 z3808634237920-d6493d3c850e6c626ca3d2802ab381c8 z3808634245768-c1c320bb25f8fbe3ac5288d9639def73 z3808634251768-d106bb1f04263c3f3c05b67fddd9bcee z3808634257225-85c013a71027e1eb8c1bdcdf7ad3594e z3808634274624-b91f34d5c632059819fae6d46cd7a072 z3808634284846-769d0e644eb79472b7c7c52b54f35a77 z3808634287580-6aca71428a7bb9c65f205463163a70c5 z3808634291192-b7d81bb5d987d6e29d9d7c8c306e56fc z3808634296333-f3d5dd45c7151ce81ede65175915519f z3808634305462-b0d2bfac3d067d844d935e7d5256fd90 z3808634310852-0ecb97ce3a7ac9a54e5bd2c120656b25 z3808634318469-a76e5c16b86a386cbf7ef24095efbc63 z3808634319686-ea0a92eba7d6b5c3b52c8714c99a3742 z3808634324178-6702ae5ded6bcd816c1639420b2bd40a z3808634327071-83c18a0e3da6f12859d425517e3f39fd z3808634336177-dc47352af863d4d0a2e88c65b3f8a1c8 z3808634350080-0789e8fc51086d8df6ae15bbff45526e z3808634361009-93a2b46a61449d028ace222646250d41 z3808634365599-23af7ba71a529acd958d1e4affb30906 z3808634367374-53fb139760ef5bdb02b24d44bdb45cb0 z3808634375250-3c154e7e301dd28c3ce234d66a93e94a z3808634378391-14f627492db8d979a0804c7f8243fb5a z3808634387203-d661d6f62e943304ad262b29aab70637 z3808634394721-551f0f2e91e3d1acf509310654530948 z3808634394826-a0913ca7547e8899a8a1bfdbf49cadbf z3808634400690-7d4205ef40391e1922134a0fc7f69b7a z3808634407822-af8c98a5f0c5644adda5c8a24c83c3a3 z3808634412777-d97d3514597fd2afbca72501a9a89f88 z3808634425481-64e241269e39e65cc6853688a584308d z3808634437866-b1376d1860b1897810d2b10edb6aaa9c z3808635459946-474d8153c4b8fa38f8c5a189e27f6b2c z3808635493086-137f6304b650eb4bd5d2f219375f7d1b z3808635496218-9feba323a860c410c2b1f0914548549b z3808635502062-21b800e7e7e4642110a6d090804a309a z3808635508696-bc9174c369c7d144f7c20716e6ac97b4 z3808635508935-65c21adf1e80891e56a9530198aaccfe z3808635517131-e02327be247bf141d27af5288aa1a99b z3808635527855-eb0a75f95253d29e50a6a631d96465a6 z3808635540043-55e2cffbf280f93c27e95c080a375808 z3808635546760-0e1dec3f6216d41a7d628ea706aa2a81 z3808635550356-ea714c96440c86edcaf83058db46258d z3808635555674-905cae0514b5ef9c44dc49ea3217f3c8 z3808635564790-18af697bcff33c36f74832bde4461d6a z3808635570901-d1314eda1dc6a348926cc7e18f510ae4 z3808635575555-e49a92f46748f68751c5a6a4b27a8d35 z3808635575885-7845962b65c5e3251ac8fed68bca09cb z3808635584772-3b6863e07e7d72092d84cd2b9e47d384 z3808635593342-255f48ce8ad372411e4991cb3044ff03 z3808635593458-22a502149aa3417b60f55e36b01d04a9 z3808635621000-46b95283184f53342219c7e1e5ec3b5c z3808635626910-ce6f38e69a69640ba734b7392c6d273c

Có thể bạn quan tâm