Tổng kết

TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG THÁNG 3/2023

Xin gửi đến quý vị sao kê và tổng kết hoạt động tháng 03/2023 của Vui Giữa Đời:

z4214703201181-0b3f4941734568c2e12955ef776db357


z4214703220086-f03df36e6fb982ed846aa7d17266e78c


z4214703188254-a56dccb4c353ebc2bb1403f834f73422


z4214703214580-af2e62d7ac4d252fa62a21d59c10c0cf


Diễn giải cụ thể:

THU VÀO trong tài khoản:

- Quỹ tồn: 11.000.000 VND

- Mạnh thường quân ủng hộ: 44.000.000 VND

CHI RA:

- Em Kim Hồng Diệu học sinh Trà Vinh 1.000.000 VND

- Công nhân vệ sinh mùng 8/3 2.000.000 VND

- Nguyễn Hồng Minh Nguyệt sinh viên Phú Trung Tân Phú 1.000.000 VND

- Sữa tã bé mồ côi covid Hòa Thạnh Tân Phú 2.000.000 VND

- Sinh viên Trần Khánh Dương tốt nghiệp 3.000.000 VND

- (Sinh viên đại học luật) Khôi Nguyên 1.000.000 VND

- Tường Vy con Thúy An Hóc Môn 1.000.000 VND

- Khánh Vy con chị Phạm Thị Hạnh Thới Tam Thôn 1.000.000 VND

- Mẹ con Thu Hạnh Hà Nam 1.000.000 VND

- 2 con chị Trang Ninh Bình 2.000.000 VND

- Trợ cấp thư ký Thảo Khám bệnh 1.000.000 VND

- Học sinh Vũ Minh Đức GV 1.000.000 VND

- Anh Nhân TNGT Bình Định giúp 2 lần tổng 3.000.000 VND

- Hỗ trợ nhóm công nhân xa quê 2.800.000 VND

- Hỗ trợ bệnh viện Tân Phú 10.000.000 VND

- MTTQ Đông Thạnh Hóc Môn 10.000.000 VND

- Má Kiệm quản trang 1.000.000 VND

- Vũ Thành An con anh Vũ Đình quân bán cháo lòng 2.000.000 VND

- Nguyễn Lê Kiều Trân lớp 8/6 Đông Thạnh 1.000.000 VND

- Dư Gia Đức lớp 11 Đông Thạnh 1.000.000 VND

- Hoàng Kiều Anh lớp 2B Trần Văn Danh 1.000.000 VND

- Kiều Đức Anh bại não Đông Thạnh 1.000.000 VND

- Điện, Internet 1.500.000 VND

- Cộng tác viên 1.000.000 VNĐ

TỔNG CHI: 52.300.000 VND

SỐ DƯ TÀI KHOẢN HIỆN TẠI: 7.000.000

Có thể bạn quan tâm