Thông báo

Những hình ảnh ngày bế giảng lớp tập huấn người mù sử dụng Smartphone ở Quảng Ngãi

Kính thưa quý nhà đầu tư và đồng bào!

Lớp triển khai công nghệ sử dụng smatphone dành cho hội viên khiếm thị tỉnh Quảng Ngãi đã kết thúc, học viên được học và được tặng smatphone hiện đại.

Xin cảm ơn quý lãnh đạo tỉnh và Thư Viện Sách Nói Người Mù TPHCM.

Vô cùng biết ơn quý nhà đầu tư đã chia lửa bằng tiền mặt là 63 triệu đồng Việt Nam.

Cảm ơn vì tất cả, hi vọng có thêm nhiều lớp học ý nghĩa như vậy.

z3464559402366-fc1d0ca3fb293c2cae144c21ea55bd82 z3464559413363-cfea6faf5df8521cdb28a546ad27bc7d z3464559414118-0ef99251604b6b9f511384ee14991268 z3464559416483-a54524bfc0cf210fd587d237f601fde6 z3464559425766-7a4a32702d5137960f5c464a23708a6e z3464559434503-507975074fa598c05c7324a278b5081a z3464559434503-507975074fa598c05c7324a278b5081a z3464559440388-a01dbb3b4de0f13f6989af44e431c475 z3464559444632-24df005bcc16b68d2b6159fe9fcf499c

Có thể bạn quan tâm